Uvedenie zákazníckeho čísla na doklade

August 29th, 2011

V okne na klientskom počítači „Údaje o platbe” môžete na záložke nastaviť daňové identifikačné číslo, ktoré sa automaticky zobrazí na faktúre.