Re-inštalácia všetkých Kľúc-Soft programov

October 24th, 2011

Pre kompletnú re-inštaláciu softvéru je potrebné vykonať nasledujúce kroky:

1. Záchrana údajov. Vytvorte bezpečnostné zálohovanie svojich údajov. Treba zálohovať údaje zo všetkých programov.

Odstránenie:
2. Odstráňte na svojom počítači bežiacu Kľúč-Soft aplikáciu.

•   V ovládacom panely v menu “Pridanie a odoberanie aplikácií” odstráňte Kľúč-Soft programy. (V prípade otázky typu Yes -Yes to All – No – No to all vyberte možnosť Yes to All)
•   Vymažte priečinok vo windows Start menu  / Spustiť / regedit -> HKEY_Local Machine / Software / Key-Soft. (V prípade že sa takýto priečinok nenachádza, nie je tento krok nutný a môžete ho vynechať.)
•   V prípade že Vám ostane nejaký súbor, tak ho ručne odstráňte z počítača nachádzajúce sa v C:\Program Files\Common Files\Kľúč-Soft priečinku a taktiež aj priečinok C:\Program Files \ Kľúč-Soft.

3. Odstránenie SQL servera.

SQL server je používaný nielen aplikáciou Kľúč-Soft, preto odstraňujte len v prípade, keď ste si istý, že iná aplikácia tento program nepoužíva!!!
•   Odstránením SQL servera sa všetky údaje programu Kľúč-Soft odstránia! (Účtovný program, alebo iné ak sa na počítači nachádzajú)
•  Stlačením kláves CTRL – ALT – DEL a následne zobrazeného okna Správcu úloh ukončite spustené procesy sqlmangr.exe a sqlserv.exe.
•  V ovládacom panely v menu “Pridanie a odoberanie aplikácií” odstráňte MSDE, resp. Microsoft SQL Server Desktop Enigine (KEYSOFT) aplikáciu. (V prípade otázky typu Yes -Yes to All – No – No to all vyberte možnosť Yes to All)
•   Vymažte priečinok vo windows  Start menu  / Spustiť / regedit -> HKEY_Local Machine / Software / Microsoft / MSDE a MSSQLserver. (V prípade že sa takýto priečinok nenachádza, nie je tento krok nutný a môžete ho vynechať.)
•   Odstráňte SQL priečinok, v prípade že na počítači už nie je spustený iný SQL server.
V prípade že Vám ostane nejaký súbor SQL 7, tak ho ručne odstráňte z počítača nachádzajúci sa v C:\MSSQL7. V prípade SQL 8 odstráňte priečinok C:\Program Files\Microsoft SQL Server.

Re-inštalácia:
4. Po odstránení môžete znovu nainštalovať Kľúč-Soft programy.

Kalendár akcií

October 22nd, 2011

Pomocou systému kalendárnych akcií je možné prehľadávať aktivity registrovaných užívateľov v ochrannom module.

Príprava potvrdenia z cenovej ponuky

October 21st, 2011

V prípade, že by ste chceli vystaviť potvrdenie z cenovej ponuky, použite menu Cenová ponuka / Vystavenie cenovej ponuky. Na zobrazenom filtračnom okne vyberte požadovaný dokument, alebo zoznam dokumentov. Vo výslednom zozname kliknite pravým tlačidlom myši na pole cenovej ponuky a vyberte možnosť prípravy potvrdenia.

Nasledovne môžete vyplniť údaje potvrdenia v zobrazenom okne.

Po dokončení potvrdenia sa cenová ponuka zobrazí z fialovej farby na bielu. Takto program označí uzavreté ponuky.V prípade že potvrdenie neskôr zrušíte, ponuka sa znova zobrazí vo fialovej farbe. To znamená, že bude potvrdenie znova aktívne a môže sa z neho znova vystaviť potvrdenie.

Je tiež možnosť aj na to, že potvrdenie vytvoríme nie z jednej ponuky, ale z viacerích ponúk. S podmienkou že zoznam ponuky môže obshaovať len jednu otvorenú ponuku pre kupujúceho. Je možné vystaviť pomocou tohoto filtra  Spravte filter pre danú ponuku kupujúceho s príslušnými nastaveniami.

Na zobrazenom zozname kliknite pravým tlačidlom myši na pole cenovej ponuky a vyberte možnos ”Príprava zoznamu potvrdenia”. V tomto prípade potvrdenie je vystavené zo všetkých ponúk čo zoznam obsahuje, preto je dôležité zoznam filtrovať podľa zoznamu úloh.

Zoskupenie produktov

October 18th, 2011

Pre zoskupenie produktov je možné zadať pomocou menu Údržba / Nastavenie / Špecifické nastavenia spoločnosti / Kmene / Produkty.

V zobrazenom okne pomocou prvého kroku zadajte názov skupín, na základe čoho môžete neskôr identifikovať. Následne na ľavej strane v menu si vyberte prvú skupinu a použite jej vlastnosti skupiny pomocou tlačítka <Nový>. Tu treba zadať nové kritériá kódu, označenia, {Užívateľské rozhranie} a pokiaľ je potrebné môžete zadať aj meno vlastnosti v anglickom, alebo nemeckom jazyku.

Po zadaní vlastností zoskupenia dostaneme zoznam. Všetky tri skupiny môžu mať neobmedzený počet vlasností. Pre optimálne využitie by mali byť kritériá vzájomne sa vylučujúce.

Zadaná skupina musí byť priradená k produktom. Toto sa dá vykonať v menu produktov na profile produktu, alebo priamo pri zadávaní nového produktu.

V otváracom menu zozname je možné si vybrať predošlé zadané vlastnosti, takto môžete priradiť produkty do skupiny.

Zoskupovanie certifikátov

October 17th, 2011

Pre zoskupovanie certifikátov je možné zadať pomocou menu Údržba / Nastavenie / Špecifické nastavenia spoločnosti / Kmene / Skupiny. Tu si vyberte, ku ktorým certifikátom chcete definovať zoskupenie.

Tieto certifikáty môžu byť zoskupené:

 • Účet
 • Prichádzajúca faktúra
 • Cenová ponuka
 • Potvrdenie
 • Dodávateľské objednávky

 

Vyberte si požadovanú položku certifikátu, následne pomocou tlačítka  <Nový> zadajte skupinu certifikátu.

Po zadaní skupiny certifikátu, je zoskupenie v programe aktívne a pri vydaní certifikátu je možný aj výber skupiny certifikátu.

Certifikačný predaj

October 12th, 2011

Obchodno-predajné sklady sa môžu vytvoriť pomocou registračného softvéru.

Kroky:

 1. Vytvorte nový predajný sklad pre obchodného partnera z mena partnera.
 2. Keď sa vystaví cena k určenému partnerovi, v menu príjem/výdaj vytvorte jeden skladový výdajný certifikát, v ktorom môžete previesť výrobok do určeného skladu. Tento certifikát je možné vytlačiť, takže môže slúžiť aj ako účtovnícky doklad aj v prípade dodávky.
  (Pri obchodnom predaji nie je možné vytvoriť dodací list, pretože tak zníži zásoby na sklade, ktoré by neboli zobrazené).
 3. Keď je spravené účtovanie partnera, produkty budú vyúčtované z určeného skladu, takto sa zobrazí účtovný prevod a a zníženie v sklade.

Produkty predajného partnera je možné pozrieť v menu Produkty / Dotaz / Dotazy skladu. Pomocou ikony filtra viete filtrovať sklad a tak viete sledovať vonkajší predaj.

Zoskupenie zákazníkov

October 4th, 2011

Pre zoskupovanie Pre zoskupovanie certifikátov je možné zadať pomocou menu Údržba / Nastavenie / Špecifické nastavenia spoločnosti / Kmene / Skupiny. Tu si vyberte, ku ktorým certifikátom chcete definovať zoskupenie.

V zobrazenom okne pomocou prvého kroku zadajte názov skupín, na základe čoho môžete neskôr identifikovať. Následne na ľavej strane v menu si vyberte prvú skupinu a použite jej vlastnosti skupiny pomocou tlačítka <Nový>. Tu treba zadať nové kritériá kódu, označenia, {Užívateľské rozhranie} a pokiaľ je potrebné môžete zadať aj meno vlastnosti v anglickom, alebo nemeckom jazyku.

Po zadaní vlastností zoskupenia dostaneme zoznam. Všetky tri skupiny môžu mať neobmedzený počet vlasností. Pre optimálne využitie by mali byť kritériá vzájomne sa vylučujúce.

Zadaná skupina musí byť priradená ku klientovi. Toto sa dá vykonať v menu zákazníka na profile zákazníka, alebo priamo pri zadávaní nového zákazníka.

V otváracom menu zozname je možné si vybrať predošlé zadané vlastnosti, takto môžete priradiť zákazníkov do skupiny.

 

Zadanie jednotkovej ceny výrobku na faktúre

October 4th, 2011

V prípade na faktúre chete mať čistú cenu pri cene výrobku a nie hrubú, tak pri zadaní ceny kliknite na malú ikonu na konci riadku, čo Vám vypočíta všetky ostatné hodnoty zo zadanej ceny.

 

Zmena cenovej ponuky

August 29th, 2011

Keď už chete zmeniť jednu hotovú cenovú ponuku, potom vyberte v menu Dokumenty / Požiadavka ponuky a odfiltrujte cenovú ponuku podľa Vašich požiadaviek, potom v zozname cenovej ponuky kliknite na cenovú ponuku a vyberte možnosť Zmeniť. Tu viete údaje cenovej ponuky zmeniť a keď ste hotový, potom kliknite na tlačitlo <OK>.

 

Pridelenie DIČ, EU daňového čísla

August 29th, 2011

Na to aby bolo zobrazené aj identifikačné číslo klienta, potrebujete zadať v podrobnostiach klienta. Otvorte si záložku klienta (v zozname klientov dvakrát kliknite na klienta).

Vyberte si podrobnosti údajov o platbe. K zadaniu daňovému identifikačnému číslu Vám stačí zapísať zákaznícke číslo do oblasti a na účte sa zobrazí automaticky.
EU identifikačné číslo sa zobrazí na účte len vtedy, keď zaškrtnete na konci daňového čísla políčko na zaškrtnutie.

 

 

 

 

 

Obnova údajov

August 29th, 2011

Obnovu údajov je nutná v prípade, keď zo softvéru nebola spravená záloha a nie je ani možnosť ju spraviť. Pr.: Kolaps operačného softvéru, alebo poškodenie aplikácie SQL na serveri.
SQL server počítačová aplikácia je schopná čítať len vlastne vytvorené dátové súbory, takže navonok nakopírované súbory nie je schopný rozpoznať a nie je schopná pracovať s týmito súbormi. V tomto prípade môže pomôcť len obnova údajov pre tieto súbory.

Ak sú súbory nám doručené, je možnosť požiadať o obnovu údajov súboru,  podľa ktorého súbory prekonvertujeme na znovu použiteľný formát. Vrátené údaje je možné ľahko obnoviť do softvéru pomocou aplikácie Záchrany a Obnovenie údajov.

Systémové súbory, závisiace na verzii SQL a názvu je možné nájsť na:

 • MSSQL8 [KEYSOFTSQL príklad] SQL v prípade servera: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$KEYSOFTSQL\Data

Ukladané súbory: názovprogramu32_názovspoločnosti_rok.mdf, názovprogramu32_ názovspoločnosti _rok_log.ldf, názovprogramu32_systém.mdf a názovprogramu32_systém.ldf

Obnovu vykonajte len v tom prípade, ak ste si v tom istý, že obnovíte čerstvú zálohu a odvtedy program nebol používaný!

Uvedenie zákazníckeho čísla na doklade

August 29th, 2011

V okne na klientskom počítači „Údaje o platbe” môžete na záložke nastaviť daňové identifikačné číslo, ktoré sa automaticky zobrazí na faktúre.

Spustí sa softvér po ukončení podpory programu?

August 29th, 2011

Podpora nemá vplyv na spustenie programu, v prípade vypršania podpory sa program spustí ako zvyčajne. Po uplynutí 1 roka sa zobrazí upozornenie.

Na obdobie sledovania programu Kľúč-Soft poskytuje tieto služby pre klientov:

 • Legislatívne sledovanie zmien
 • Nový vývoj
 • Online zákaznícky servis (V prípade plusových programov v prvom roku je automaticky zahrnuté, pri Light programoch je možnosť zakúpenia popri programu. Po vypršaní jedného roka je možnosť zakúpenia služby k obidvom typom programu, ktorá sa predáva samostatne.)
 • Telefónne poradenstvo (prípade plusových programov v prvom roku je automaticky zahrnuté, pri Light programoch je možnosť zakúpenia popri programu. Po vypršaní jedného roka je možnosť zakúpenia služby k obidvom typom programu, ktorá sa predáva samostatne.)
 • Online znalostnú databázovú službu, ktorá je k dispozícii cez naše webové stránky.

Ohľadom tohto, po uplynutí softvéru sa tieto programy osobitne neaktualizujú, naši kolegovia Vám nemôžu poskytnúť služby zákazníkom po vypršaní programu, taktiež pre zlyhanie aktualizácií nie je zaručená súlade s platnou legislatívou.

Používanie programu mimo účtu správcu

August 29th, 2011

V prípade keď chcete program používať z takého užívateľského účtu, ktoré nemajú správcovské oprávnenia na počítači, po inštalácii ktorú môže vykonať len správca, treba zabezpečiť plný prístup ku zložkám v počítači uvedené nižšie. Ak k tomuto nedôjde, program zvyčajne začne prázdnym oknom s chybovou hláškou na záhlavý a program sa nespustí.

Tieto zložky bz mali byť úplne sprístupnené na účtovanie a inventarizácie softvéru pre používateľský účet:

 • C:\Program Files\Common Files\Kluc-Soft
 • C:\Program Files\Kluc-Soft

Ako viem vymazať údaje bez odstránenia celého programu?

August 29th, 2011

Vymazanie údajov sa uskutoční podľa nasledujúcich krokov:

• Pred mazaním vytvorte zálohovacie uloženie z aktuálneho stavu a údajov. V prípade nechceného zmazania, môžu byť údaje obnovené.

• Prihláste sa do menu Údržby/Spoločnosti/Nový, a vytvorte novú spoločnosť ktorá nie je súčasťou programu.

• Nasledovne sa prihláste do menu Údržby/Zmena spoločnosti, a vyberte Vami vytvorenú novú spoločnost a pomocou tlačidla <OK> potvrďte.

• Zatvorte program, a znovu ho spustite.

• Prihláste sa do menu Údržby/Spoločnosti a zo spoločností zmažte údaje, ktoré chcete zmazať.

• Prihláste sa do menu Údržba /Zmena spoločnosti a zmeňte na novo vytvorenú spoločnosť, ktorá bude úplne prázdna, takto viete začať svoju prácu odznova.

Ako sa vykonáva obnova údajov?

August 29th, 2011
 • Menu Údržby/ Spustiť zálohovanie a obnovenie

 • Spustiť obnovenie databázy

 • Vybrané zložky -> Pomocou tlačidla prehľadávať vyberte to miesto, kde sa nachádzajú údaje. „Ďalši”

 • Názov záložného súboru si môžete skontrolovať, kedy bol vytvorený. „Ďalši”
 • Kliknite na tlačidlo „Štart”.

Ako treba vytvoriť uloženie?

August 29th, 2011
 • Menu Údržba  / Spustiť zálohovanie a obnovenie

 • Vytvorenie zálohy databázy

 • Voľba názovu programu , potom „Ďalši”
 • Vybrané zložky -> Pomocou tlačidla prehľadávať vyberte to miesto, kde chcete uložiť údaje (Napríklad: Pracovná plocha, Dokumenty). „Ďalši”

 • Kliknite na tlačidlo „Štart”. Zálohovacia aplikácia vytvorí jeden mmm a jeden ini súbor. Tieto dve súbory sú nutné pre uloženie a pre obnovenie keď je to potrebné.
  Pr.: subor32_ulozenie_20080327_163850_067.mmm ,
  subor32_ ulozenie_20080327_163850_067.ini

Dopropis

August 29th, 2011

Dopropis: sú všetky tie dokumenty, ktoré odkazujú na jeden účet k zmene údajov, obsahu základu dane na výstupe a zmien množstva  – oprava a neplatnosť účtu – môžu nastať korekcie popri údajov na faktúre (napr. nesprávna adresa).

Dopropis nie je ty dokumentu, ale certifikát spoločným názvom, ktorý odkazuje na danú faktúru na zmenu ktoréhokoľvek údaju.

Posledný nástroj pre zmenu a korekciu vytvára súpis opravu zákona, v lehote 15 dní odo dňa vzniku iných okolností (primeranej lehote), v rámci ktorého majú byť vydané.

Faktúra ako predmet dokumentu obsahuje aspoň tieto minimálne údaje:

 • Dátum vydania dokladu;
 • Sériové číslo dokladu, ktoré ho jednoznačne identifikuje;
 • Odkazuje na tú faktúru, ktorú mení obsah údajov;
 • Názov údajov faktúry, ktorej sa týkajú zmeny a tiež prirodzené zmeny resp. množstva ak nejaké sú;

Opis skutku s výhradou účtu musia byť použité pre zvyšok normy. Zákon o DPH s účtom určuje minimalny obsah údajov, ktoré vyhodnocuje obsah údajov potvrdenia, nim dôležitých údajov ktoré môžu byť zahrnuté.

Dokumenty/Zoznam faktúr/Všetky faktúry/Funkcia/Storno, resp. Vydať dopropis faktúry vytvoriteľný Dopropis pomocou bodov.

Sprievodca inštaláciou – SERVEROVÝ POČITAČ

July 28th, 2011

Je dôležité, a potrebné konfigurovat len ten počitač ktorý nebude nastavený do siete.  Sieťová instalácia musi byť specificky nakonfigurovaná aj na počitači, ktorý bude posielat aj na ten, ktorý bude prijimať data cez sieť.

SERVEROVÝ POČITAČ

NASTAVENIE  ĎALŠÍCH  KĽÚČ- SOFT PRODUKTOCH, KEĎ UŽ EXISTUJE   NAINŠTALOVANÝ SQL Server  8 (SQL 2000).

Na serverovom počítači, vo Windows Štart menu / Spustiť, napište slovo SQLMANGR,

a kliknite na tlačidlo OK.

Ak  v serverovom poli je nájdený výraz, názov počítača /KEYSOFT, vykonajte nasledujúce kroky:

Zadajte vo Windows Štart menu / Spustiť

Otvorte C: / Program Files / Microsoft SQL Server / 80 / Tools / Binn a kliknite na SVRNETCN.exe

Vyberte Instance(s) on this server menu vyhladajte NÁZOV POČITAČA /       KEYSOFT

Na pravej strane, vyberte Enabled Protocols TCP / IP (raz kliknite) a kliknite na tlačidlo Vlastnosti.

V nasledujúcej okne, nastavte 1434 Port pre Deafult:

Kliknite na tlačidlo OK.

Kliknite na tlačidlo Použiť a program zobrazi nasledujúcu správu:

Kliknite na tlačidlo OK

Kliknite v  menu Štart / Spustiť a zadajte názov: SQLMANGR

Zvolte server NÁZOV POČITAČA / KULCSSOFT a kliknite na tlačidlo Stop. Ak nebeží SQL Server, kliknite na tlačidlo Štart

A.  Keď na serverovom počitači je inštalovaný Firewall, v tom pripaďe otvorte Port-1434,pre SQL Server

B. V tom pripade, keď na serverovom počitači je inštalovaný Firewall ktorý je súčasťou Windows u, nastavťe vo  „VÝNIMKÁCH” Potr:1434 následne.

Kliknete na ikonu Ovládaci Panel / Zabezpečovanie / Windows Firewall.

 1. V okne konfigurácia Firewallu klikniťe na Výnimky

Zvolte, pridať Port.

Po objavený okna napište nasledujúci text: Názov: SQL8, a čislo Portu: 1434, a fajknúť TCP.

Kliknite na tlačidlo OK

Kliknite na Výnimky, Pridať program.

2. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyberte nasledujúce aplikácie:

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$KEYSOFTSQL\Binn\sqlservr.exe

  3. Kliknite na tlačidlo NEXT

   Sprievodca inštaláciou – KLIENTSKÝ POČITAČ

   July 28th, 2011

   KLIENTSKÝ POČITAČ

   NASTAVENIE  ĎALŠÍCH  KĽÚČ- SOFT PRODUKTOCH, KEĎ UŽ EXISTUJE   NAINŠTALOVANÝ SQL Server  8 (SQL 2000).

   Ak pri inštalacii je program nastavený na SQL2008, v serverových nastaveniach, postupujte nasledovne:

   Zadajte v klientskom počítači vo Windows Štart / Spustiť a dopíšte text: cliconfg a kliknite na tlačidlo OK.

   1. Kliknite na tlačidlo Alias.

   2. S tlačidlom Pridať, vykonajte nasledujúce nastavenia.

    Stav servera: SQL8, knižnice siete: TCP / IP, Meno servera: Názov Server počítača / KULCCSOFT, dynamické stav portu, Nemôže byt fajknuté, číslo Portu: 1434

    Po nastavené hodnoty, kliknite na tlačidlo OK, Použiť a potom OK.

    Pokiaľ softver nezačne bežat na klientskom počítači:

    3.Kliknite na serverovom počitači, Ovládací panel / Centrum zabezpečenia, na ikonu Windows -Firewall.

     Kliknite na Zapnúť alebo vypnúť bránu Windows Firewall / Vypnúť bránu Windows Firewall (neodporúča sa)

     4. Pustite program na klientskom počitači a potom, zapnite na serverovom počítači Windows Firewall (On).

       

      Inštalácia klientu

      April 28th, 2011

      Spustite program z CD alebo stiahnite z internetu inštalačný program. Z internetu stiahnete vždy najnovšiu verziu. Akceptujte licenčnú zmluvu, potrebné požiadavky a v ďalšom okienku nastavte, že softver bude používaný v internej sieti s viacerými počítačmi a bude pracovnou stanicou, ktorá nearchivuje údaje.

      Inštalácia serveru

      April 28th, 2011

      Spustite program z CD alebo stiahnite z internetu inštalačný program. Z internetu stiahnete vždy najnovšiu verziu. Akceptujte licenčnú zmluvu, potrebné požiadavky a v ďalšom okienku nastavte, že softver bude používaný v internej sieti s viacerými počítačmi a bude serverom, ktorý archivuje a sprístupňuje údaje.

      Aktualizáciu programu 2011/04

      April 28th, 2011

      1. Možnosť, nastaviť adresný formát tlače v šablónoch poukazov

      Klientskych dát ukazuje na oblasť, pomocou niektorej z partnerov zhromažďujúce údajov a zobrazenie a zmeny adresy  je k dispozícii v obrazenej formáte.

      2. Možnosť zrušenia a zmeny faktúr.

      Údružba /Nastavenia sa rozšíril o voľbu „Faktúra môže byť upravený“. V prípade jej zapnutia vo fakturačnej zozname/v lište sa objavia funkcie „Odstrániť“ a „Upraviť“.

      Poznámka: Odstránenie, resp. úprava faktúr vyhotovených s predchádzajúcimi verziami programu nie je možné.

      3. V súhrne DPH je možnosť zobraziť súčet DPH v základnej devíze.

      Menu Zvláštné/ Nastavenia sa rozšíril o voľbu DPH sadzieb ” súhrnná čiastka DPH bude vždy objavovať v základnej devízovej mene”. V prípade jej zapnutia v súhrne DPH – taktiež v prípade devízových účtov- súčet DPH sa zobrazí aj v základnej devíze.

      4. Tlač automatického, dodacieho listu.

      V prípade tlače k faktúre vyhotoveného dodacieho listu je možnosť výberu vhodnej šablóny tlače.

      5. Možnosť pridať údaje nových zákazníkov.

      Okruh informácií o zákazníkoch sa rozšíril o registračné číslo spoločnosti a o bankových údajoch.Tieto údaje môžu byť uvedené aj na doklade/potvrdení. Ich nastavenie je možné podľa jednotlivých „Funkcia – Zmena údajov/Platobné podmienky“.

      5. Rozšírenie možností vyhľadávania.

      V okienku Hladať,pribudlo možnosť  Čiastočného vyhľadávania.

      Kroky pre nastavenie DPH

      December 28th, 2010

      Nahratie 20%nej DPH do programu

      1. V menu Údržba/Nastavenia/DPH Sadzby vyberme možnosť <Nový>.

      2. Zadajte údaje o DPH.

      3. Pomocou červených šípok nastavte, či DPH sadzba má byť na prvom mieste.

      Zmena DPH kľúča výrobkov v zozname:

      1. Otvorte zoznam výrobkov

      2. Vyberte prvý výrobok a vyberte možnosť Zmeniť

      3. Nastavte DPH na 20%

      4. Stlačením možnosti Ďalší máte možnosť zmeniť DPH aj na ďalšie výrobky.

      POZOR! Zmenou DPH sadzby sa predajná cena výrobku bude meniť od závislosti čistej predajnej ceny výrobku. Ak potrebujete hrubú cenu výrobku, tak neváhajte nás kontaktovať.

      Ako viem opraviť faktúru?

      December 28th, 2010

      Faktúru na opravu sa môže použiť vtedy, keď je na vystavenej faktúre uvedené chybná položka množstva, hodnoty, DPH, alebo je na faktúre uvedená viac, prípadne menej položiek než je potrebné.

      Opravu na zmenu vlastných údajov o spoločnosti, alebo údajov o zákazníkovi nie je možná. V tomto prípade je nutné stornovať faktúru a opäť vystaviť so správnymi údajmi.

      Na opravu faktúry vstúpte do menu zoznamu dokumentov/zoznam faktúr, kde pomocou filtra môžete vyhľadať potrebnú faktúru. Ak sa Vám faktúru nepodarilo nájsť, stlačte možnosť <Celý zoznam> pre výpis všetkých faktúr.

      Pre opravu radu faktúry kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť “Vydať dobropis faktúry“.

      V okne opravy faktúry sa doteraz všetky uvedené položky zobrazia v mínusových hodnotách. Pomocou tlačidla <Nový> vyzdvihnite tie položky, ktoré chcete umiestniť na opravu faktúry.. Oprava faktúry určuje výsledok mínusových a vyzdvihnutých plusových položiek. Na tomto základe môže oprava faktúry byť so zaplateným, spätným, alebo nulovým zostatkom.      Ako viem stornovať faktúru?

      December 28th, 2010

      Pre prípravu storna faktúry vstúpte do zoznamu v menu Faktúry, kde pomocou filtra môžete vyhľadať Vami požadovanú faktúru. Ak sa vám nepodarilo nájsť faktúru, môžete požiadať <úplný zoznam> pre zoznam všetkých faktúr.

      V tomto zozname vyhľadajte požadovanú faktúru, potom kliknite dva krát pomocou pravým tlačidlom myši na faktúru a vyberte možnosť stornovania. Potom si skontrolujte opravené údaje a zvolte začať.


       

       

       

      Program sa Vás opýta, či chcete stornovanú faktúru vytlačiť, potom vyberte možnosť <Áno>. V náhľade tlače v hornom ľavom rohu pomocou ikony

      viete vytlačiť stornovanú faktúru názvom “Dobropis faktúry”.

      Minuloročné stornovanie faktúry.

      Stornovaním minuloročnej faktúry máte možnosť k zadaniu čísla storno dokumentu. To znamená, že je možné vybrať či storno faktúry sa má vystaviť minuloťočným stornovaním, alebo už pod novoročným poradovým číslom.

             Inventúra

      November 10th, 2010

      Kľúč Faktúra a Sklad a Kľúč-Sklad program Vám môže pomôcť pri polročnej alebo koncoročnej inventarizácii.

      Vytvorenie inventárneho zoznamu:

      Pre vytvorenie inventára vyberte Inventár menu.

      Vyberte “Nový inventárny zoznam”. Inventárne listy sú vždy vykonávané na základe produktu, takže ak chcete len časť výrobku na inventarizáciu, potom musíte vložiť produkt dopredu a potom vytvoriť nový inventárny zoznam.

      Množstvo tovaru na sklade, taktiež jeho rozdiel je uvedený v inventárnom zozname. Skladové množstvo uložené množstvo v programe, nájdené množstvo vyjadruje skutočné množstvo na sklade. Pole jednotková cena udáava, že pri zmene inventára program udáva pri akej cene bude prebytok prijímať, alebo pri deficite vynímať.

      Funkcie v inventárnom zozname:
      •    Sklad: Podľa tohoto môžete rozhodnúť, že inventárny zoznam na ktorý sklad bude pripravený. V prípade zmeny skladu sa Vás program spýta o aktualizáciu množstva na sklade. Nasledovne vyberte možnosť áno.
      •    Dátum: Dátum vypracovania inventárneho zoznamu. Neskôr súhrnná forma. (ktorá môže ukázať celkové množstvo a hodnotu skladu na podnikovej úrovni) na jeden deň obratu vypracovateľnú z inventárneho zoznamu.
      •    Použiteľná cena: Na základe inventárnych rozdielov, potom čo uzavriete inventárny zoznam program vyhotový nákup. Tu sa zobrazia použiteľné ceny a posledné nadobudnuté ceny.
      •    Poznámka: Možnosť pridania poznámky k inventárnemu zoznamu.
      •    Čiastka a pracovné číslo: Nastavenie obvyklej čiastky a pracovného čísla.
      •    <Nový>: Pomočou tohoto tlačidla viete pridať novú položku na inventárny zoznam.    <Vymazať>: Pomocou tlačidla vymazať môžete zmazať vyznačenú položku z inventárneho zoznamu.
      •    <Vyplniť>: Pomocou tlačidla môžete jedným stlačením vyplniť zodpovedajúce množstvo do údajov stĺpca skladového množstva. Toto je využiteľné v prípade, ked väčšinou každá položka súhlasí s množstvom uvedenej v programe, prípadne pri rozdieli po stlačení tlačidla vyplniť je možné prepísať v stĺpci zodpovedajúceho množstva, čím môžete ušetriť veľa času. •    <0-kové vymazať>: Program zmaže tie položky z inventárneho zoznamu, ktoré sú nulové. Toto je výhodné použiť, keď sú veľa skladové množstvá nulové. Aj sa zmaže aj položka ktorá predsa nemá nulové množstvo, môžete ho vrátiť bez problémov cez tlačidlo <Nový> na zoznam.
      •    <OK> : Uloženie inventárneho zoznamu. Následne pokračujúc inventárneho zoznamu v menu Výrobok/Inventár/Inventárny zoznam môžete otvoriť a pritom ďalej pracovať.

      Príprava vyplnenia zoznamu:

      Vyplnenie zoznamu Vám uľahčí tú robotu, s ktorou je možné robiť inventarizáciu. Tento zoznam je možné nastaviť podľa vlastných predstáv. Pri inventárizácií viete nahrať na zoznam skutočné množstvo skladu. Po skladovej práci viete z tohoto zoznamu vyplniť v inventárnom programe uložené skutočné množstvá v stĺpcoch.
      Pre vytvorenie zoznamu výpľňe vytvorte inventárny zoznam, na ktorom budú figurovať tie produkty ktoré chcete inventarizovať. Keď budete hotový, stlačte <OK> na inventárnom zozname. Potom otvorte Produkt/Inventár/Inventárny zoznam a v okne filtra odfiltrujte. Keď kliknete pravým tlačidlom na inventárny zoznam, môžete zvoliť Tlač pomocou ktorého môžete vytlačiť zoznam.

      V nasledujúcom okne môžete nastaviť pre Vás vhodný formát na vypĺňanie formulára. Aj v nasledujúcom okne nastavte výplň formátu, ktorý je pre Vás vhodný. Položku Skutočná veľkosť je vhodné vyznačiť, aby ste mohli písať ručne množstvo. Program túto položku pri tlači vybodkuje.

      K tomuto je potrebné, aby ste na počítači mali nainštalovaný program Microsoft Excel 2003 alebo verziu 2007.

      Prvý krok pre importovanie inventárneho zoznamu do programu Excel.
      Môžete vykonať až pri uložení inventárneho zoznamu, takže vytvorte jeden inventárny zoznam pomocou hore uvedeného príkladu a potom uložte pomocou tlačidla <OK>. Nasledujúc v menu Inventár/Inventárny zoznam otvorte inventárny zoznam a v hornom menu stlačte na ikonu exportovanie Inventára do Excelu .

      Zadajte meno Excel súboru a nasledne sa Vám vytvorí inventárny zoznam v Excel súbore.

      Potom čo ste nahrali do excelu všetky množstvá a ceny, uložte a potom znova otvorte inventárny zoznam pomocou ikony na import inventárneho zoznamu. V programe excel je možné meniť len skutočné množstvá a jednotkové ceny.

      Zatvorenie Inventárneho zoznamu:

      Potom čo sa inventárny zoznam dokončil, červené riadky ukazujú tie produkty, ktoré skladová množstvá sú rozdielne od skutočného množstva. Kde tieto dve sa zhodujú, tak ostanú biele.
      Po uložení inventárneho zoznamu treba v menu inventárny zoznam uzatvoriť(Stlačte pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť zatvorenia).
      Toto uzatvorenie dokončí skladovú úpravu.
      Pri uzatváraní program vytvorí skladové potvrdenie. V prípade že je skladové množstvo väčšie ako skutočné množstvo, vytvorí sa výdajok. V prípade že na inventárnom zozname figurujúca jednotková cena (skladový nedostatok). Keď je skladové množstvo menšie ako skutočné množstvo, vytvorí sa príjmové potvrdenie (nadbytok) taktiež zahrnuté v inventárnom zozname jednotkovej ceny.

      Klienti, produkty, záznam v programe

      November 4th, 2010

      Prvé kroky používania programu pre záznam zákazníkov a produktov.  Neskôr pri vypracovaní faktúry vopred zafixovaným zákazníkom a zo zoznamu produktov vieme vybrať objednávateľa a produkt, ktorý chceme uviesť na faktúre.

      Pre záznam zákazníkov stlačte tlačidlo Klienti/Nový… tuto požadované údaje sú potrebné pre záznam zákazníka, ale pravdaže nie je potrebné vyplniť všetky polia. Po vyplnení základných údajov na záložke Kmeňové údaje klienta budeme mať možnosť pre uvedenie kompletných údajov zákazníka.

      Pre záznam produktov je možné uviesť cez tlačidlo Produkty/Nový.

      Počiatočný stav

      November 4th, 2010

      Počiatočnú sadu produktov môžete zadať viacerými spôsobmi:

      Pri úprave nového produktu: Tlačidlo nového výrobku… Po zadaní údajov z produktu menu vyberte v dolnej časti obrazovky možnosť „Chcem nastaviť počiatočný stav po registrácii“. Po uzavretí produktových dát sa zobrazí nové okno, v ktorom môžete zadať počiatočné množstvo zásob a hodnotu.

      Po stlačení tlačidla <OK> sa záznam zavrie.

      Zadanie predtým použitého počiatočného stavu výrobku.

      Kedže výrobok už je zaznamenaný v úprave, počiatočný stav Tovaru/Príjmu môžete zadať cez tlačidlo (Tovar / prístup). V tomto prípade nie je povinné zadať dodávateľa. Vyberte výrobok, alebo výrobky zo zoznamu, zadajte počiatočné množstvo, adja meg a nyitó mennyiségét a ich jetnotkové ceny. Je vhodné uviesť pripomienku: Počiatočný stav, na základe tohoto je možné aj neskôr stanoviť pohyb.

      CRM – Klient systém

      November 4th, 2010

      CRM program je klient program, ktorý umožňuje zákazníkom zaznamenávať kontakty a priradené úlohy.
      Každý projekt môže byť zaradená ako požiadavka, súvisiace s stave a efektívnosti. Následne môžete filtrovať žiadosti, alebo ich môžete aj vytlačiť.
      Kalendár a funkcia alarm Vám pomôžu zabrániť tomu, aby nezostali žiadne nevyriešené prípady, alebo pomôžu na optimalizáciu pracovných hodín.
      Z vyhľadávania je možné priamo pripraviť cenovú ponuku, alebo pripraviť potvrdenku. Takto  na objednávke budú zahrnuté presne tie položky, ktoré zákazník v cenovej ponuke prijal.

      Cenové ponuky môžu byť filtrované podľa splatnosti, takže môžu byť priebežne sledované a nestratia sa.

      Vystavenie faktúry

      November 4th, 2010

      Pre účtovanie kliknime na tlačidlo Faktúra.

      Na vyskočenom okne máme možnosť výberu meny vo faktúre, keď sme v ten deň nezadali, môžeme tu zadať aj kurz.

      Potom v okne vystavenia faktúry môžeme zadať údaje.

      Vyberme meno Zákazníka a na konci riadka nájdeme prepínacie tlačidlo, ktoré pri stlačení vyskočí okno z predtým uvedenými údajmi o zákazníkoch. Tu vieme vybrať, komu chceme vystaviť zadanú faktúru.
      Spôsob platby a splatnosť faktúry je možné nastaviť v hornej časti okna.

      Ďalším krokom je nastavenie položiek pre účet, zodpovedajúci sklad (Kľúč-Sklad a Kľúč Faktúra a Sklad) a výber produktu je možné tiež na konci riadka na prepínacom tlačidle v okne.

      Zadanie množstva výrobkov je povinné, nastavenie jednotkovej ceny sa zobrazí závisle, ale je možné aj zmeniť.
      Pri vystavení položiek na faktúre je možné nastaviť zľavu v položke “Zľava”.

      Nasledujúce položky na faktúre je možné cez tlačidlo “Nový”.

      Vyhotovenú faktúru možme prijať pomocou tlačidla “OK” a zahodenie pomocou “Zrušiť” tlačidla.

      Stlačením tlačidla “OK” v hornej časti okna môžeme vidieť jeho celkovú cenu.

      Inventár

      October 21st, 2010
      • Inventárny zoznam:

      Informačný zoznam o aktuálnom stave zásob. Pomocou stanovením stavu zásob nachádzajúce sa na zozname podľa knihy odchýlky (evidencia v databáze)množstva zásoby. Pri uzávierky inventáru zistené rozdiely v programe sa automaticky vytvoria potrebné skladové dokumenty (pri deficite v inventári znižujúcu zásobu, pri prebytku zvyšujúce príjmy zásob)

      Dodací list

      October 21st, 2010

      Dokument o výdaji zo skladu. Skladové množstvo na dodacom liste klesá o zadané množstvo. Nárok voči nakupujúcim sa nemení. Faktúra vystaviteľná z dodávacieho listu.

      Presun

      October 21st, 2010

      Dokument použiteľný pri pohybe zásob medzi dvoma skladmi. Zdroj skladu zásoby klesá a cieľový sklad zásob rastie.

      Výdajka

      October 21st, 2010

      Výrobky mimo skladu. Nie je potrebné zadať ciel (kupujúceho, sklad) na skladovom  výdajovom osvedčení. Pri vypracovaní na osvedčení výrobky skladu klesajú o zadané množstvo. Použiteľné pri inventárnom nedostatku, alebo vylučovaní.

      Príjemka

      October 21st, 2010

      Výrobky skladového kúpneho osvedčenia. Nie je potrebné zadať zdroj (prepravcu, sklad) na skladovom nákupnom osvedčení. Pri vypracovaní na osvedčení výrobky skladu rastú o zadané množstvo. Môže byť použitý pri účtovaní počiatočného stavu, alebo inventárneho.

      Skladové osvedčenie

      October 21st, 2010
      • Príjemka:

      Výrobky skladového kúpneho osvedčenia. Nie je potrebné zadať zdroj (prepravcu, sklad) na skladovom nákupnom osvedčení. Pri vypracovaní na osvedčení výrobky skladu rastú o zadané množstvo. Môže byť použitý pri účtovaní počiatočného stavu, alebo inventárneho.

      • Výdajka:
       Výrobky mimo skladu. Nie je potrebné zadať ciel (kupujúceho, sklad) na skladovom  výdajovom osvedčení. Pri vypracovaní na osvedčení výrobky skladu klesajú o zadané množstvo. Použiteľné pri inventárnom nedostatku, alebo vylučovaní.
      • Presun:
       Dokument použiteľný pri pohybe zásob medzi dvoma skladmi. Zdroj skladu zásoby klesá a cieľový sklad zásob rastie.
      • Dodací list:

      Dokument o výdaji zo skladu. Skladové množstvo na dodacom liste klesá o zadané množstvo. Nárok voči nakupujúcim sa nemení. Faktúra vystaviteľná z dodávacieho listu.

      Objednávka

      October 21st, 2010

      Proces nákupu registrovania príslušného osvedčenia. Počas vypracovania objednávky výrobky skladu rastie. Počas aktivácie dodávateľskej objednávky (Keď sa dodacia bojednávka potvrdí) na osvedčení výrobky prichádzajúceho skladu rastie. Vystaviteľná z dodávateľskej objednávky prichádzajúca faktúra, alebo skladové prijmové osvedčenie.

      Predajná objednávka

      October 21st, 2010

      Predajné osvedčenie. Vystavenie je možné rezerváciou skladu, takže figurujúce výrobky rezervované skladom sa zvyšuje zadaným množstvom. Nákupná objednávka na základne vystaveného dodávacieho listu, alebo odchádzajúca faktúra.

      Ponuka

      October 21st, 2010

      Predajné osvedčenie. Nemá žiadny vplyv na sklad. Je možné vygenerovať nákupnú objednávku z cenovej ponuky.

      Objednávky

      October 21st, 2010
      • Ponuka:

      Predajné osvedčenie. Nemá žiadny vplyv na sklad. Je možné vygenerovať nákupnú objednávku z cenovej ponuky.

      • Predajná objednávka:

      Predajné osvedčenie. Vystavenie je možné rezerváciou skladu, takže figurujúce výrobky rezervované skladom sa zvyšuje zadaným množstvom. Nákupná objednávka na základne vystaveného dodávacieho listu, alebo odchádzajúca faktúra.

      • Objednávka:

      Proces nákupu registrovania príslušného osvedčenia. Počas vypracovania objednávky výrobky skladu rastie. Počas aktivácie dodávateľskej objednávky (Keď sa dodacia bojednávka potvrdí) na osvedčení výrobky prichádzajúceho skladu rastie. Vystaviteľná z dodávateľskej objednávky prichádzajúca faktúra, alebo skladové prijmové osvedčenie.

      Ručná faktúra

      October 21st, 2010

      Predajné osvedčenie. Faktúry vystavené mimo systému môžu byť použité na registráciu.

      Môžu byť využité v dvoch režimoch:

      1.   Pohybom skladu: Fixovaním na faktúre figurujúcich výrobkov ich dostupnosť klesá. Sumou figurujúcou na faktúre voči dodávateľovi nárok rastie.

      2.   Bez pohybu skladu: Fixovanie nemá žiadny vplyv na dostupnosť výrobkov. Sumou figurujúcou na faktúre voči dodávateľovi nárok rastie.

      • Pri okamžitom vyrovnávacom platobnom režime nenastane nárok voči zákazníkovi, pretože pri úhrada je pri vystavení automaticky registrovaná
      • Dátum a sumu vyrovnania k faktúre vieme fixovať samostatne bez osvedčenia.

      Úlohy

      October 21st, 2010

      Užívatelia programu môžu fixovať úlohy (udalosti) súvisiace k jednotlivým partnerom. Úlohy sa môžu členiť do rôznych štádií, alebo skupín. Môžu byť k nim priradené upozornenie, z ktorých môžu byť pripravené súvisiace dokumenty. V údajoch o partneroch (objednávateľ, dodávateľ) figuruje pripevnený zoznam úloh. Z pohľadu zákazníka sa jedná o významnú funkciu.

      Faktúry

      October 21st, 2010

      • Faktúra:

      Základný predajný doklad. Pri vystavení na faktúre uvedená suma voči zákazníkovi rastie.

      • V prípade pri okamžitom vyrovnaní, nárok voči zákazníkovi nenastane, pretože úhrada bude automaticky registrovaná.
      • Dátum a sumu vyrovnania k faktúre vieme fixovať samostatne bez osvedčenia.
      • Ručná faktúra:

      Predajné osvedčenie. Faktúry vystavené mimo systému môžu byť použité na registráciu.

      Suma uvedená na faktúre sa voči kupujúcemu rastie.

      • Pri okamžitom vyrovnávacom platobnom režime nenastane nárok voči zákazníkovi, pretože pri úhrada je pri vystavení automaticky registrovaná
      • Dátum a sumu vyrovnania k faktúre vieme fixovať samostatne bez osvedčenia.

      Ručná faktúra

      October 21st, 2010

      Predajné osvedčenie. Faktúry vystavené mimo systému môžu byť použité na registráciu.

      Suma uvedená na faktúre sa voči kupujúcemu rastie.

      • Pri okamžitom vyrovnávacom platobnom režime nenastane nárok voči zákazníkovi, pretože pri úhrada je pri vystavení automaticky registrovaná
      • Dátum a sumu vyrovnania k faktúre vieme fixovať samostatne bez osvedčenia.

      Faktúra dodávateľa

      October 21st, 2010

      Proces opatrenia základného osvedčenia .

      Môže byť vydané v dvoch režimoch  :

      1.                   Pohybom skladu: Fixovaním na faktúre figurujúcich výrobkov ich dostupnosť rastie .  Sumou figurujúcou na faktúre voči dodávateľovi nárok rastie.

      2.                   Bez pohybu skladu: Fixovanie nemá žiadny vplyv na dostupnosť výrobkov. Suma uvedená na faktúre sa nárok voči dodávateľovi zvyšuje.

      • Dátum a sumu vyrovnania k faktúre vieme fixovať samostatne bez osvedčenia.

      Faktúra

      October 21st, 2010

      Základný predajný doklad . Pri vystavení na faktúre klesá dostupnosť figurujúcich výrobkov. Na faktúre figurujúca čiastka pohľadávky voči kupujúcemu sa zvyšuje.

      • V prípade vypracovania faktúry z dodacieho listu, dôjde k zníženiu zásob pri vystavení dodacieho listu.
      • Pri okamžitom vyrovnávacom platobnom režime nenastane nárok voči zákazníkovi, pretože pri úhrada je pri vystavení automaticky registrovaná.
      • Dátum a sumu vyrovnania k faktúre vieme fixovať samostatne bez osvedčenia.


      Faktúry

      October 21st, 2010
      • Faktúra:

      Základný predajný doklad . Pri vystavení na faktúre klesá dostupnosť figurujúcich výrobkov. Na faktúre figurujúca čiastka pohľadávky voči kupujúcemu sa zvyšuje.

      V prípade vypracovania faktúry z dodacieho listu, dôjde k zníženiu zásob pri vystavení dodacieho listu.

      Pri okamžitom vyrovnávacom platobnom režime nenastane nárok voči zákazníkovi, pretože pri úhrada je pri vystavení automaticky registrovaná.

      Dátum a sumu vyrovnania k faktúre vieme fixovať samostatne bez osvedčenia.

      • Faktúra dodávateľa:

      Proces opatrenia základného osvedčenia .

      Môže byť vydané v dvoch režimoch  :

      1.         Pohybom skladu: Fixovaním na faktúre figurujúcich výrobkov ich dostupnosť rastie .  Sumou figurujúcou na faktúre voči dodávateľovi nárok rastie.

      2.         Bez pohybu skladu: Fixovanie nemá žiadny vplyv na dostupnosť výrobkov. Suma uvedená na faktúre sa nárok voči dodávateľovi zvyšuje.

      Dátum a sumu vyrovnania k faktúre vieme fixovať samostatne bez osvedčenia.

      • Ručná faktúra:

      Predajné osvedčenie. Faktúry vystavené mimo systému môžu byť použité na registráciu.

      Môžu byť využité v dvoch režimoch:

      1.                   Pohybom skladu: Fixovaním na faktúre figurujúcich výrobkov ich dostupnosť klesá. Sumou figurujúcou na faktúre voči dodávateľovi nárok rastie.

      2.                   Bez pohybu skladu: Fixovanie nemá žiadny vplyv na dostupnosť výrobkov. Sumou figurujúcou na faktúre voči dodávateľovi nárok rastie.

      Pri okamžitom vyrovnávacom platobnom režime nenastane nárok voči zákazníkovi, pretože pri úhrada je pri vystavení automaticky registrovaná

      Dátum a sumu vyrovnania k faktúre vieme fixovať samostatne bez osvedčenia.

      Inštalácia klientu

      June 4th, 2010

      Spustite program z CD alebo stiahnite z internetu inštalačný program. Z internetu stiahnete vždy najnovšiu verziu. Akceptujte licenčnú zmluvu, potrebné požiadavky a v ďalšom okienku nastavte, že softver bude používaný v internej sieti s viacerými počítačmi a bude pracovnou stanicou, ktorá nearchivuje údaje.

      Inštalácia serveru

      June 4th, 2010

      Spustite program z CD alebo stiahnite z internetu inštalačný program. Z internetu stiahnete vždy najnovšiu verziu. Akceptujte licenčnú zmluvu, potrebné požiadavky a v ďalšom okienku nastavte, že softver bude používaný v internej sieti s viacerými počítačmi a bude serverom, ktorý archivuje a sprístupňuje údaje.

      Čo sa stane, ak existuje novšia verzia po kúpe Kľúč-Soft softveru?

      June 4th, 2010

      Všetky nové verzie sú prístupné vrátane Demo programov.

      Ako viem použiť viacužívateľský spôsob? Koľko licencií je nutné kúpiť pre moju organizáciu?

      June 4th, 2010

      Aby sme mohli používať softver vo viaúčelovom spôsobe, stačí kúpiť jednu licenciu a vie sa pripojiť neobmedzený počet užívateľov.

      Nakoľko je bezpečný online nákup?

      June 4th, 2010

      Online platby sú utajené a bezpečné. Keď stlačíte „Kúpim”, najprv musíte stlačiť bezpečnostný platobný spôsob, kde môžete udať číslo platobnej karty a iné údaje. Pretože sú utajené všetky platobné služby, číslo Vašej platobnej karty bude utajené.

      Ako kúpit Kľúč-Soft softver?

      June 4th, 2010

      Môže sa kúpiť tu online. Môžete si vybrať medzi viacerými spôsobmi platenia.

      Akú poradcu dostanem?

      June 4th, 2010

      Kľúč-Soft softver má jeden rok neobmedzenú e-mail podporu (záruka na zakúpený tovar), online vedomostnú databázu a automatické obnovovanie. Vedomostná databáza sa neustále vyvíja s užívateľskými otázkami a odpoveďmi odborníkov. Vďaka 24 hodinovému prístupu na internet tu nájdete užitočné linky, popisy, obrazy, videá a príkklady.

      Koľko klientov a produktov je možné uchovávať v databáze?

      June 4th, 2010

      Kľúč-Soft softver umožnuje uchovávať neobmedzené množstvo produktov a klientov..

      Viem sa pripojit na počítače mimo siete, alebo cez internet?

      June 4th, 2010

      Pri použití viacužívateľského spôsobu v prvom rade v rámci miestnej siete (LAN) je možné. Podľa neoficiálnych informácií špeciálne upraveným systémom sa dá pripojiť na inú sieť alebo aj cez internet na Kľúč-Soft softver.

      Je možné zabezpečiť obmedzený prístup v rámci sieti pre pár ľudí?

      June 4th, 2010

      Áno, s rôznymi užívateľskými menami a heslami užívatelia dostanú rôzne oprávnenia v rámci Kľúč-Soft softveru.Toto umožnuje aj kontrolu užívateľov.

      Ako vytvorit viacvyužiteľný spôsob?

      June 4th, 2010

      Najprv si určite, ktorý počítač bude server. Ten musí byť najrýchlejší a stále zapnutý, aby ho mohol každí používať v sieti Kľúč-Soft softver.

      Inštalácia sa podarí, spustí sa program Kľúč-Soft softver, kde môžem dostať ďalšiu pomoc?

      June 4th, 2010

      V prvom rade odporúčame vedomostnú základňu. Ak máte aj naďalej problém, napíšte na info@kluc-soft.sk, alebo sa s nami kontaktujte na kontaknej stránke a mi Vám ochotne pomôžeme.