Často sa opakujúce otázky

Inštalácia sa podarí, spustí sa program Kľúč-Soft softver, kde môžem dostať ďalšiu pomoc?

számla készlet plusz webshop, webáruház plusz mobilportál plusz online számla

Online Fakturácia - registrácia, nákup

Ako môžem otestovať softvér Online Faktúra + Sklad?

Ako vytvorit viacvyužiteľný spôsob? Najprv si určite, ktorý počítač bude server. Ten musí byť najrýchlejší a stále zapnutý, aby ho mohol každí používať v sieti Kľúč-Soft softver.

Ako sa uistím o úspešnosti nákupu?

Na Vami zadanú e-mailovú adresu dostanete oznámenie o úspešnej registrácii a kúpe s potrebnými vstupnými údajmi.

Je možné predplatné online programu Faktúra + Sklad uhradiť bankovým prevodom?

V prípade, ak nemáte možnosť uhradiť predplatné kreditnou kartou, prosím obráťte sa náš zákaznícky servis.

Ako dlho platí predplatné k online programu Faktúra + Sklad?

Ako vytvorit viacvyužiteľný spôsob? Najprv si určite, ktorý počítač bude server. Ten musí byť najrýchlejší a stále zapnutý, aby ho mohol každí používať v sieti Kľúč-Soft softver.

Ceny a poradca

Koľko klientov a produktov je možné uchovávať v databáze?

Kľúč-Soft softver umožnuje uchovávať neobmedzené množstvo produktov a klientov.

Nákup a licencia (Kľúč-Faktúra a Sklad, Kľúč-Faktúra, Kľúč-Sklad)

Ako kúpit Kľúč-Soft softver?

Môže sa kúpiť tu online. Môžete si vybrať medzi viacerými spôsobmi platenia.

Nakoľko je bezpečný online nákup?

Online platby sú utajené a bezpečné. Keď stlačíte „Kúpim”, najprv musíte stlačiť bezpečnostný platobný spôsob, kde môžete udať číslo platobnej karty a iné údaje. Pretože sú utajené všetky platobné služby, číslo Vašej platobnej karty bude utajené.
V prípade, ak nemáte možnosť uhradiť predplatné kreditnou kartou, prosím obráťte sa náš zákaznícky servis.

Ako viem použiť viacužívateľský spôsob? Koľko licencií je nutné kúpiť pre moju organizáciu?

Aby sme mohli používať softver vo viaúčelovom spôsobe, stačí kúpiť jednu licenciu a vie sa pripojiť neobmedzený počet užívateľov.

Čo sa stane, ak existuje novšia verzia po kúpe Kľúč-Soft softveru?

Všetky nové verzie sú prístupné vrátane Demo programov.