Kľúč-Sklad


Kľúč-Sklad je jeden ľahkoovládateľný,
spoľahlivý program skladových zásob.

Ideálne riešenie pre firmy, ktoré disponujú so skladom. Nie je dobré, keď je sklad prázdny! Ešte väčšia starosť, keď je plný a nie je v ňom poriadok.

Okamžitý online prístup k aktuálnym údajom odkiaľkoľvek na svete!

  Doplnenie skladu je Vaša starosť a poriadok za Vás urobí program Kľúč- Sklad. Tento program vedie evidenciu skladových zásob ako najlepší vedúci, pretože evidencia skladových zásob je dôležitou súčasťou podníkania.

  Kľúč-Sklad je jeden ľahkoovládateľný, spoľahlivý program skladových zásob. Jeho pomocou môžete ľahko vystaviť potvrdenia (dodací list, výrobné potvrdenia), počítať aktuélne hodnoty zásob (FIFO, priemerná hodnota, účtovná hodnota) a môžete robiť inventarizáciu.

Ďalšie funkcie:

 • Potvrdenia, dodacie listy.
 • Prijaznivé ponuky cien, ktoré sú prispôsobené charakteru firmy.
 • Inventarizačné funnkcie a vystavenie potvrdení, výpočet aktuálnej hodnoty zásob (FIFO, priemerná cena, účtovná cena).
 • Evidencia neobmedzeného počtu klientov a produktov v jednotnom systéme s možnosťou selekcie, usporiadanie zoznamov a ich vytlačenie, export zoznamov a tlač etikiet.
 • Výpočty hodnôt, položkovité zľavy, evidenčné čísla, váha.
 • Informácie o skladových zásobách a zoznamy o pohyboch skladových zásob.
 • Denná dokumentácia a právna regulácia užívateľských činností pri evidencií zásob.
Fakturácia sa uskutoční v rámci EU. Uvedené ceny sú bez DPH.